IJzersmeden

Tijdens deze stage word je ingewijd in de geheimen van een van de zeldzame kunstambachten: de kunst(enaar)-smid (artist – blacksmith, ferronnerie d’art, Kunstschmied…).

Smeden is het vervormen of modelleren van een metaal, meestal ijzer, in plastische toestand. Het aanvankelijk zeer harde metaal dat in een smidsevuur is opgewarmd wordt kneedbaar en zelfs vloeibaar.

Creëren met je lijf, de scheppingskracht van je handen.

Voel je lijf zinderen bij de slag van je hamer en de hitte van het vuur. Proef het genoegen om met je handen te werken en smaak de voldoening om met ijzer en vuur een artistiek, decoratief of bruikbaar voorwerp te maken.

De vier natuurelementen

Naast je brandstof (kolen/cokes) en je grondstof (ijzer of een ander metaal) heb je ook lucht nodig om het vuur aan te blazen. En als het vuur te machtig wordt, grijpen we naar water om het af te koelen of te blussen. Aldus verenigt dit oeroude handwerk de vier natuurelementen in zich: aarde (kolen en ijzer), water, vuur en lucht.

Drie fases in het leerproces

In een eerste fase leer je het smidsevuur te temmen en het aan jouw wetten te onderwerpen. Via kleine oefeningen wordt er gelet op een correcte lichaamshouding en de juiste attitudes om in alle veiligheid te werken, je maakt je het juiste gebruik van de handhamer en een bepaald slagritme eigen; verder maak je ook kennis met ander typisch gereedschap van de smid.

In een tweede fase komen via kleine oefeningen de basisbewerkingen van het smeden aan bod: strekken, klieven, stuiken en plooien. Je leert er ook in groepjes van twee te werken, want vaak is ‘ één smid, geen smid’ zo wordt onder de smeden gezegd.

In een derde en laatste fase kies je een opdracht die in overeen-stemming is met je kunnen en de beschikbare tijd. Je kunt daarvoor eigen voorstellen doen en in overleg met de opleider wordt de haalbaarheid van je voorstel bestudeerd.

Eindproduct

Uiteindelijk ga je naar huis terug met een uniek door je eigen handen gesmeed object en heb je bij IJzer en vuur vzw je eerste stappen gezet in de fascinerende wereld van de smid, de wereld van ijzer en vuur.

Deze cursus is beschikbaar voor een duur van 1, 2, 3 of 4 dagen.

Workshops IJzersmeden